Toyota


 

Przyuczanie kluczy ,dodawanie, usuwanie, klonowanie – immobilaizera.

Odczyt pamięci sterownika silnika.

ID Box reset.

Odczyt informacji o aucie.

Odczyt wartości rzeczywistych.

Odczyt błędów, kasowanie i analiza.